Genografi Süreci

Siparişiniz ile başlayıp sonuç raporunuzun size sunulması ile sona eren Genografi sürecini aşağıda görebilirsiniz.

Sipariş
Genografi, anlaşmalı hastane ve laboratuvarlardan sipariş edilebilir.
1. ADIM
Tükürük veya Kan Örneği
Genografi Kiti'nde tükürük toplama aparatı ve nasıl kullanılacağı ile ilgili talimatları bulabilirsiniz.
2. ADIM
Analiz
Tükürüğünüzden veya kanınızdan alınan DNA verisi Yeni Nesil Dizileme teknolojisi ve ileri biyoenformatik analizler kullanılarak detaylı yorumlanır.
3. ADIM
Uzman Genetik Tanı Hekimi
Genografi sonucunuz, uzman genetik hekimi ile yapılacak olan danışmanlık seansı sırasında iletilir.
4. ADIM
Sonuç Raporu
Görüşme sonucunda size iletilecek Genografi raporunun bir örneğini aşağıda görebilirsiniz.

Teknolojimiz ve Standartlarımız

Yeni Nesil Dizileme, adına genom dediğimiz 3 milyar harften oluşan dev kitabı okumak için kullanılan en güncel teknolojidir. Bu veri Genografi'ye özel olarak geliştirilmiş bir analiz platformunda okunur, anlamlandırılır ve yorumlanır.

Genografi süreci sonunda, 5000'den fazla farklı sendrom uluslararası standartlara uygun şekilde analiz edilmiş olarak size aktarılmaktadır. Size özel olarak belirlenmiş her bir varyasyonun bilimsel referansı da raporunuzda ayrı ayrı belirtilmektedir.

Dizileme

Laboratuvar ortamında izole ettiğimiz DNA’nızı veriye dönüştürebilmek için DNA okuması ve dizilemesi için dizayn edilmiş özel cihazlar ve ayrıca bu okuma kalitesinin olabilecek en yüksek standartta olmasını sağlamak için Yeni Nesil Dizileme (Next Generation Sequencing - NGS) teknolojisi kullanılmaktadır.

Analiz

Yeni Nesil Dizileme cihazından çıkan DNA verisi, çeşitli veri tabanları, toplumsal çalışmalar ve biyoenformatik algoritmaların süzgecinden geçirilerek analiz edilir. Bu analiz sonucunda tespit edilen varyasyonların American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG) standartlarına göre patojenisite sınıflandırması yapılır. Genografi raporunuzda patojenik ve olası patojenik kabul edilen varyasyonları görebilirsiniz.

Güvenlik

Kişisel ve genetik verileriniz güvenli sunucularımızda saklanmaktadır. Genetik bilginin işlenmesi ve depolanması sırasında, kişisel bilgileriniz bozulmaya, kaybolmaya, yetkisiz erişim ve ifşaya karşı korunmaktadır.

Bu veriler, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre anonimleştirilerek analiz edilmekte, genetik verileriniz ve kimlik bilgileriniz ayrıştırılmakta ve bu süreçte kimlik bilgileriniz kimseyle paylaşılmamaktadır. Ayrıca sunucularımızda saklanan veriler de hem geçerli kanunlar hem de uluslararası standartlar gereği kimlik bilgilerinizden ayrıştırılarak anonim olarak saklanmaktadır.

Sorularınız için bize bilgi@genografi.com adresinden ulaşın.
Hafta içi her gün 10:00-18:00